Draget-09.jpg

ENEBOLIG DRAGET

Med et hjerte for friluftsliv falt konseptet på å bygge en gapahuk + et fuglehus på tomta. Gapahuken skulle være mørk slik at tomta utenfor kom i fokus. Fuglehuset skulle være lunt og lyst, med små kikkehull knyttet til lys og luft.

Huset er dyttet maksimalt mot sør i den østlige delen av tomta for å få best mulig kontakt med sjø og svaberg. Mot vest er huset dyttet maksimalt mot nord for å frigjøre plass mot sør. Diagonalen i skråfasaden mot sør tar igjen skrålinjer i landskapet i berget øst for tomta. Forskyvningen i kombinasjon med selvstendige boder som er dratt ut av huset, gir et tunpreg på atkomstsituasjonen. De små bodene bryter opp skalaen og muliggjør en finere tilpasning til terrenget med små smyg mellom husene som leder til større landskapsrom. Husets takform består av et asymmetrisk mønetak som møter et pulttak. Pulttaket i den vestlige delen er lavere med hensyn til eventuell fremtidig bebyggelse på bakenforliggende nabotomt. Mot øst knekker takflaten seg opp og møter et høyere terreng, dette området ligger mellom byggegrenser og vil derfor ikke skygge for bakenforliggende naboer. Under det høyeste volumet ligger en sengehems med plass til tre senger i lengderetning. Sovehemsen har store innvendige vinduer med kontakt til husets hjerte som er et åpent rom med høyde på nesten 7,50m. De to barnerommene mot sør er koblet til hverandre med små luker mellom rommene som gir mulighet for økt kontakt og bedre lysforhold.

Eneboligen er på ca. 180m2 BRA + ca. 20m2 utebod.

DINA RED.jpg
3.jpg
1 re.jpg