Arkitektene bbw as har mottatt 5 byggeskikkpriser:

2013: OBOS Rehabiliteringspris Skrenten Borettslag

2002: Byggeskikkpris Åkerlehaugen kapell

2001: Byggeskikkpris anlegg Mordalsmyra

1999: Byggeskikkpris gangbro v/Fjellbrudammen

1998: Byggeskikkpris rehabiliteringen av Nøisomhed

1996: Molde Kommunes Byggeskikkpris for Høgskolen i Moldes nybygg

 

Arkitektene BBW as

Gjennom samarbeid med bruker ønsker vi å skape en arkitektur som gir gode rom for å leve livet, inne som ute. Gjennom kobling til landskap og omgivelser søker vi å gi arkitekturen en lokal identitet og tilknytning.

Vi bidrar til å sette preg på vårt distrikt gjennom tidløs arkitektur med fokus på design, funksjonalitet og miljø. Vårt mål er å representere god byggeskikk i form av brukervennlighet og estetiske bygg til glede for både enkeltindivid og samfunn.

Gjennom konstruktiv dialog med oppdragsgiver, utvikler vi kreative løsninger med høy kvalitet og lang levetid. Basert på gjensidig forståelse for økonomiske og kvalitetsmessige premisser, legger vi grunnlaget for en rasjonell og kostnadseffektiv byggeprosess.

Arkitektene bbw as ble etablert i 1986 av arkitektene Asbjørn Bua, Bengt Brandt og Svein Walle, og har vært et stabilt arkitektkontor som har utført en rekke prosjekter lokalt i regionen.

Vi består i dag av 11 medarbeidere innen ulike retninger av faget, der 8 av oss er arkitekter. Kontoret har kontinuerlig utviklet sin kompetanse gjennom engasjement i en rekke ulike prosjekter i privat og offentlig sektor.

Arkitektene bbw as representerer et høyt faglig nivå innen planarbeid, prosjektering, interiør og prosjektstyring i alle kategorier nybygg, rehabilitering, ombygging. Lang erfaring og bred kompetanse gjør oss til en viktig partner til offentlige myndigheter og private utbyggere i distriktet.