OFFENTLIG

 
 

MÅNDALEN BARNEHAGE

Måndalen barnehage er basert på vinnerutkastet fra en konkurranse hvor Arkitektene BBW vant 1.premie. Arkitektene BBW bistår med reguleringsarbeidet og prosjektering. Løsningen viser en bygningskropp som favner tomta og frigjør et uteareal orientert mot sør og delvis vest. Situasjonen gir et uteareal for lek med gode solforhold, skjermet fra trafikk. Barnas innganger ligger langs denne indre delen av bygningsvolumet mens trafikk og serviceinnganger er lagt på bygningens nordside. De knekte takflatene bryter opp skalaen og gir et lekent uttrykk som tar opp i seg en småskala, til tross for at bygningen har et relativt stort volum. De utkragede takflatene danner fine uterom med overdekket uteareal. De tre avdelingene er forbundet med fellesrom som legger godt til rette for fleksibel bruk, også aktiviteter i mindre grupper.

BTA: 641kvm

 

RIKSFJORD SKOLE

Arkitektkontoret BBW vant konkurransen om Nye Riksfjord skole i Aukra kommune med prosjektet 'Tun i ly'. 'Tun i ly', en skole med vifteform mot sør, prosjektets utforming bygger på en idè rundt 3 skoletun; ett for hvert trinn.

Det har vært lagt vekt på at det skal være en skole i god norsk ånd og tradisjon, og det er brukt mye bjørk innendørs. Alle rom er nøkterne og gode arbeidsrom for elever og lærere. Alt er gjennomført med høy kvalitet i materialene som er brukt og utsmykking er vektlagt.

Uteplassen på 21 mål er utformet med tanke på at elevene skal være mye ute og i fysisk aktivitet. Interiøret er utført av Cadi AS

BTA: 7200kvm

 
 
Langmyra---07.jpg
 
Barnas-Hus---00.jpg
 
smøla barne og ungdomsskole - 03.jpg
 
smøla barne og ungdomsskole - 03.jpg
 
 
Mobarn-Lyngen-barnehage.jpg
 
veksthuset.jpg

GLOMSTUA

Glomstua omsorgssenter ble bygget i 1970-1971. I 1993 ble det bygd på en etasje med omsorgsleiligheter på vestfløya. Med unntak av påbygget var bygningen nedslitt og tilfredsstilte ikke funksjonelle krav som er nødvendige på et moderne sykehjem. Ombyggingen førte til 48 rom med mulighet for 55 plasser. I tillegg til rommene ble kjøkkenet ombygd, det ble bygd gode felles oppholdsareal og dagsenteret ble rustet opp. Utomhus ble det opparbeidet nye uteplasser og felles oppholdsrom fikk balkonger. Glomstua omsorgssenter og sjukeheim omfatter i tillegg til sjukeheimsavdelinger: Storkjøkken, dagsenter, legekontorer, fysioterapi, rom for heimehjelptjenesten. Det er lagt vekt på vedlikeholdsfrie materialer, trevirket gir lunhet og varme og behandlingen med jernvitrol gir en flott patina.

BTA: 5400kvm

LANGMYRA BARNESKOLE

Tilbygg og ombygging av Langmyra Barneskole i Molde. Bygget er en av de største barneskolene i Molde. Utendørs er skolegården inndelt i ulike fløyer med farget puss som gir en lekenhet og identitet til de forskjellige inngangsmotivene. Overlys over et innendørs amfi stimulerer til lek og læring i andre former.

BTA: 5100kvm

 

Barnas hus

Barnas hus erstattet den gamle Barnas Hus som ble revet. Bygget er prosjektert for å romme 70 barn fordelt på 5 grupper.

Interiørarkitekten bistod med fargevalg på overflatene.

 

SMØLA BARNE OG UNGDOMSSKOLE

Prosjektet var en totalentreprisekonkurranse om ny barne- og ungdomsskole på Hopen i Smøla kommune. Prosjektet var et samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter og vant 2. premie.

 

Barnebo barnehage

Barnebo Barnehage avd. Furutun er en kommunal barnehage på Gossen i Aukra. Den er på 600 kvm + tilbygg på 150kvm.


høgskolen

Arkitektene BBW har tegnet Møre og Romsdal distriktshøyskole. Bygget har bakgrunn i en konkurranse som kontoret vant rett etter det ble etablert. Byggningsvolumet er orientert rundt en indre gate som forbinder de ulike undervisningsrommene. Kantina kobler seg mot uterom mellom to fløyer og et rom som åpner seg mot utsikt til fjord og fjell.

BTA:9585m2


 


Mobarn lyngen

Barnehagen er delvis i to etasjer med alle hovedfunksjoner i 1. etasje og tekniske rom i 2. etasje. I tillegg er en frittstående bygning for avfall, lager og sykkelparkering. Byggeprogrammet er basert på 4 avdelinger med 72 barn.
Bygget har desentraliserte innganger med egen inngang for hver avdeling. Personalet har egen inngang som også skal ha funksjon som besøksinngang. I tilknytning til avdelingene ligger grov- og fingarderober. Hver avdeling har sitt eget avdelingsrom. I tillegg er det felles leikeområder/ temarom som er tilrettelagt for forskjellige typer leik. Det er felles kjøkken med spiseplass/ leikeareal og lagerrom som ligger sentralt i bygget. Administrasjonsavdeling inneholder kontor, arbeidsplasser, møte-/pauserom, personalgarderober og birom.  Arkitektene BBW har prosjektert fra reguleringsfase til ferdigstillelse.                          

BTA: Ca. 1000 m²

 

veksthuset

Veksthuset, Molde Rusbehandlingssenter, består av to bygningsvolumer som er bunnet sammen av et midtre volum hvor adkomsten ligger. Volumene omkranset et sjermet uterom med utsikt til det flotte parkanlegget, samt fjord og fjell. Trehusene har slektskap til det eksist. huset i proposjoner og materialvalg.

BTA:1300m2