ENEBOLIG

 
 

DRAGET

Med et hjerte for friluftsliv falt konseptet på å bygge en gapahuk + et fuglehus på tomta. Gapahuken skulle være mørk slik at tomta utenfor kom i fokus. Fuglehuset skulle være lunt og lyst og med små kikkehull knyttet til lys og luft. Huset er dyttet maksimalt mot sør i den østlige delen av tomta for å få best mulig kontakt med sjø og svaberg. Mot vest er huset dyttet maksimalt mot nord for å frigjøre plass mot sør. Diagonalen i skråfasaden mot sør tar igjen skrålinjer i landskapet i berget mot øst.

Eneboligen er på ca. 180m2 BRA + ca. 20m2 utebod.

 

VILLA BRANDT

Eneboligen ligger fint i en bratt skråning med nydelig utsikt. Boligen er tilpasset fleksibel bruk gjennom ulike faser av livet, delvis med og delvis uten utleiedel. Slik kan plassbehov endres gjennom livets faser. Flotte overlys, fugede hjørnevindu mot utsikt, og spennende løsning med halvplan gir boligen en unik kobling mot omkringliggende landskap og lys.

 

HAUGLEGDA

Byggets halvplansløsninger og avtrapninger i terrenget gir fin terrengtilpasning og god kontakt med uteområdet på flere plan. Det bratte taket er en viktig del av husets fasade, ikke minst for boligen som ligger høyest. Torvtak er en gammel norsk byggetradisjon som gir god samklang med omkringliggende natur. Hver av boligene er på ca. 220 m2 BRA ekskl. garasje og utvendige boder.