NÆRING

 
 
 
storlihytta+01.jpg
 
sjøvik.jpg

AMFI ROSEBY

Amfi Roseby har utviklet seg siden det var Romsdal Engros til i dag omfatte flere bygg. Kjøpesenteret Roseby som åpnet for første gang i 1987 består i dag av 4 bygg Roseby Vest, Roseby Midt, Roseby og Roseby Øst i Lingedalsvegen 6-10.

BBW har vært arkitekten bak alle tilbygg, påbygg og utvidelser siden oppstart i 1987.

 

STORLIAHYTTA

Storliahytta sin eldste del ble oppført allerede i 1890 av Gran hotel, som et tilbud til deres gjester. Keiser Wilhelm var på besøk på hytta og hadde middagsselskap for sine 40 gjester i 1902. Høsten 2015 overtok Den norske turistforening Storlihytta , og Arkitektene bbw ble samme høst engasjert til å tegne et nytt og moderne tilbygg til den gamle hytta. Et lite vedlikeholdt påbygg fra 1913 er revet, og hyttas eldste og mest fornemme del skal tilbakeføres og settes i stand.

Byggingen har endelig startet, og planlegges ferdigstilt våren 2020. Vi gleder oss over å følge den spennende byggeprosessen!

sjøvik

Nye kontorlokaler for Sjøvik i Midsund er under planlegging. Bygningen består av tre volumer som i sin form har slektskap til det tradisjonelle bryggemotivet. Bygningen opptrer på denne måten diskret i sin fremtoning, men når man kommer tettere på , så er detaljer og uttrykt utført med et moderne uttrykk. I det store midtrommet, så kommer en tett på naturen og rommet tar inn maksimalt av luft og utsikt.

 
 
 

HAUKEBØ OG RØdSETh

Haukebø og Rødseth AS er en av Norges eldste bilforhandlere. I I forbindelse med sitt 90års jubileum flyttet de til topp moderne lokaler på Fuglset. Mens himmelen speiler seg i de store glassfeltene, ser vi konturene av toppmoderne biler utstilt bak glassfasadene. Bygget er rafinert i sin detaljering med integrert solskjerming og eksponert bæring.

 
 

ANTONBUA

Prosjektet er basert på en konkurranse som kontoret vant i 2018 og består av et offentlig bygg, næring og hotell. Volumene står sammen med den totalrenoverte Antonbua og det nyetablert torget er hjertet som binder sammen sjø og land, historie og framtid, befolkning og næringsliv. Konseptet former et nytt møtested i hjertet av Midsund og vektlegger åpne siktlinjer mot sjøen samtidig som at Antonbua blir tydeliggjort som et historiebærende, selvstendig bygg. Brygga er inspirert av det tradisjonelle norske bryggemotivet, med dimensjoner inspirert fra antonbua, ivaretar man samspillet mellom nytt og gammelt.

 
Romsdalskvartalet---02.jpg
 
Molde-Storsenter---01---sh.jpg
 
Molde-Storsenter---01---sh.jpg
lønsethgården.jpg
 

ROMSDALSKVARTALET

Romsdalskvartalet består av flere eiendommer som ble sammenbygget og fremstår nå som et kvartal med leiligheter, næringsareal, offentlige etater og parkering. Prosjektet består dels av nybygging (6.800kvm) og dels av rehabilitering (8.600kvm).

Kombinasjonen av nytt og gammelt, høydeforskjeller og lave etasjehøyder som vanskeliggjør føringer var de største utfordringene i prosjektet. Det utgjorde en forskjell å kunne se hele bygningsmassen samlet og få til et enhetlig formspråk. Det ble laget en ren linje rundt hele kvartalet, skjært litt i det, brukt få materialer og vinduer med samme modulmål for å få harmoni. Arkitektene BBW har prosjektert fra reguleringsfase til ferdigstillelse.

BTA: 15.400kvm

Omtale: Byggeindustrien

 

fjord 1

Fjord 1 bygget er et transformasjonsprosjekt fra det gamle meieribygget til topp moderne kontorlokaler plassert ved rundkjøringa i starten av storgata i Molde sentrum.

 

moldetorget

I hjertet av Molde by i Storgata, så finner vi Moldetorget og moldetorget vest. Kjøpesenteret med mer er en kompleks eksist. bygningsmasse som er fintfølende vevd sammen med diverse tilbygg og ombygging. Kompleksiteten i bygningsmassen gir logistikkmessige utfordringer som er løst på en flott måte. Bygningen er et godt eksempel på kjøpesenter plassert midt i sentrum av en eksist. småby og bidrar til mer liv i gatene. Prosjektene ble påbegynt i år 2000 og har hatt diverse tilpasninger/ombygginger frem til år 2019.

BTA Moldetorget Vest: Ca. 4400m2

BTA Moldetorget: Ca. 20 000m2

 

lønsethkvartalet

Nybygg og ombygging av løsethkvartalet er et stort prosjekt i eksisterende sentrumsbebyggelse. Ny og gammel bebyggelse er sydd sammen og bidrar til aktivisering av sjøfronten i Molde.

industri og lagerbygninger:

Vi har en rekke erfaring innen prosjektering av industri og lagerbygninger, her er et utvalg:

Åsgard Gasskompresjon, Vestbase

består av 4 enheter: verkstedhall, lagerhall, vaskehall og kontorfløy.

Arkitektkontoret BBW har gjennomført detaljprosjekteringen i 3D og med BIM teknologi.

Byggene skal huse, reparere og vedlikeholde de tre kompressorene som skal gi en økt utvinning og lengre levetid for det store Åsgardfeltet.

BTA: 4.750 kvm

Omtale: Byggeindustrien

Bygg 38, Vestbase

inneholder fem haller og er det første industribygget i Norge som bygges som passivhus.

Arkitektkontoret BBW har gjennomført detaljprosjekteringen i 3D og med BIM teknologi.

Det er et energieffektivt kombinasjonsbygg for flere leietakere og inneholder industri/verksted med tilhørende kontorfasiliteter.

BTA: 3.970 kvm

Vikangården, Vestbase

er et 45 meter høyt kontor- og lagerbygg, og er med det per i dag Kristiansunds høyeste bygning.

Nederst i bygget er det lagerhall mens de øvrige sju etasjene huser blant annet Statoil og

Aker Solutions sine kontor med 300-350 ansatte og felles kantine i 8. etasje med takterrasse.

BTA: 10.200 kvm

Omtale: Byggeindustrien

FrioNordica

på Holamyra i Malmefjorden, Fræna stod ferdig i 2011. Arkitektkontoret BBW har gjennomført en reguleringsendring og totalprosjektert bygget som inneholder lagerhall og produksjonshall i tillegg til kontorlokaler.

Bygget er samlet på ca 1600 kvm