KVILTORP 02.jpg

kviltorp camping

Kviltorp Camping har drevet med kontinuerlig oppgradering og utvidelse siden 2001. I 2002 stod de første sjøhusene ferdig og siden da har BBW prosjektert flere sjøhus, resepsjonsbygget og senest leilighetsbygget og servicebygget som stod ferdig sommeren 2013.

BBW har også utarbeidet ny detaljplan for Kviltorp Camping

KVILTORP 01.jpg