Glomstua-03---detalj-.jpg

glomstua

Glomstua omsorgssenter ble bygget i 1970-1971. I 1993 ble det bygd på en etasje med omsorgsleiligheter på vestfløya. Med unntak av påbygget var bygningen nedslitt og tilfredsstilte ikke funksjonelle krav som er nødvendige på et moderne sykehjem. Ombyggingen førte til 48 rom med mulighet for 55 plasser. I tillegg til rommene ble kjøkkenet ombygd, det ble bygd gode felles oppholdsareal og dagsenteret ble rustet opp. Utomhus ble det opparbeidet nye uteplasser og felles oppholdsrom fikk balkonger. Glomstua omsorgssenter og sjukeheim omfatter i tillegg til sjukeheimsavdelinger: Storkjøkken, dagsenter, legekontorer, fysioterapi, rom for heimehjelptjenesten. Det er lagt vekt på vedlikeholdsfrie materialer, trevirket gir lunhet og varme og behandlingen med jernvitrol gir en flott patina.

BTA: 5400kvm

Glomstua---01.jpg
Glomstua-04---detalj-.jpg