riksfjord---01.jpg

RIKSFJORD SKULE

Nye Riksfjord skole i Aukra kommune er vinnerprosjektet i konkurransen som Arkitektkontoret BBW vant med prosjektet 'Tun i ly'. 'Tun i ly', en skole i vifteform mot sør, bygger på en idè rundt 3 skoletun; ett for hvert trinn.

Det har vært lagt vekt på at det skal være en skole i god norsk ånd og tradisjon, og det er brukt mye bjørk innendørs. Alle rom er nøkterne og gode arbeidsrom for elever og lærere. Alt er gjennomført med høy kvalitet i materialene som er brukt og utsmykking er vektlagt.

Uteplassen på 21 mål er utformet med tanke på at elevene skal være mye ute og i fysisk aktivitet. Interiøret er utført av Cadi AS

BTA: 7200kvm