Måndalen barnehage foreløpig - 03.jpg

MÅNDALEN BARNEHAGE

Måndalen barnehage er basert på vinnerutkastet fra en konkurranse hvor Arkitektene BBW vant 1.premie. Arkitektene BBW bistår med reguleringsarbeidet og prosjektering. Løsningen viser en bygningskropp som favner tomta og frigjør et uteareal orientert mot sør og delvis vest. Situasjonen gir et uteareal for lek med gode solforhold, skjermet fra trafikk. Barnas innganger ligger langs denne indre delen av bygningsvolumet mens trafikk og serviceinnganger er lagt på bygningens nordside. De knekte takflatene bryter opp skalaen og gir et lekent uttrykk som tar opp i seg en småskala, til tross for at bygningen har et relativt stort volum. De utkragede takflatene danner fine uterom med overdekket uteareal. De tre avdelingene er forbundet med fellesrom som legger godt til rette for fleksibel bruk, også aktiviteter i mindre grupper.

BTA: 641kvm

Måndalen barnehage foreløpig psd - 01.jpg
Måndalen barnehage foreløpig psd - 01.jpg