Antonbua - 04.jpg

ANTONBUA

Prosjektet er basert på en konkurranse som kontoret vant i 2018 og består av et offentlig bygg, næring og hotell. Volumene står sammen med den totalrenoverte Antonbua og det nyetablert torget er hjertet som binder sammen sjø og land, historie og framtid, befolkning og næringsliv. Konseptet former et nytt møtested i hjertet av Midsund, og vektlegger åpne siktlinjer mot sjøen samtidig som at Antonbua blir tydeliggjort som et historiebærende, selvstendig bygg. Brygga er inspirert av det tradisjonelle norske bryggemotivet, med dimensjoner inspirert fra antonbua, ivaretar man samspillet mellom nytt og gammelt.

Antonbua - 02.jpg