Romsdalskvartalet---02.jpg

ROMSDALSKVARTALET

Romsdalskvartalet består av flere eiendommer som ble sammenbygget og fremstår nå som et kvartal med leiligheter, næringsareal, offentlige etater og parkering. Prosjektet består dels av nybygging (6.800kvm) og dels av rehabilitering (8.600kvm).

Kombinasjonen av nytt og gammelt, høydeforskjeller og lave etasjehøyder som vanskeliggjør føringer var de største utfordringene i prosjektet. Det utgjorde en forskjell å kunne se hele bygningsmassen samlet og få til et enhetlig formspråk. Det ble laget en ren linje rundt hele kvartalet, skjært litt i det, brukt få materialer og vinduer med samme modulmål for å få harmoni.

BTA: 15.400kvm

Omtale: Byggeindustrien