Storlihytta 04.jpg

storliAhytta

Storliahytta sin eldste del ble oppført allerede i 1890 av Gran hotel, som et tilbud til deres gjester. Keiser Wilhelm var på besøk på hytta og hadde middagsselskap for sine 40 gjester i 1902. Høsten 2015 overtok Den norske turistforening Storlihytta , og Arkitektene bbw ble samme høst engasjert til å tegne et nytt og moderne tilbygg til den gamle hytta. Et lite vedlikeholdt påbygg fra 1913 er revet, og hyttas eldste og mest fornemme del skal tilbakeføres og settes i stand.

Byggingen har endelig startet, og planlegges ferdigstilt våren 2020. Vi gleder oss over å følge den spennende byggeprosessen!

Storlihytta 03.jpg
Storlihytta 05.jpg