Langmyra---06.jpg

LANGMYRA SKOLE

Tilbygg og ombygging av Langmyra Barneskole i Molde. Bygget er en av de største barneskolene i Molde. Utendørs er skolegården inndelt i ulike fløyer med farget puss som gir en lekenhet og identitet til de forskjellige inngangsmotivene. Overlys over et innendørs amfi stimulerer til lek og læring i andre former.

BTA: 5100kvm

Langmyra---05.jpg
Langmyra---01.jpg
Langmyra---02.jpg