mali furnesveg 1.jpg

MALI FURNES VEG

Boligprosjekt bestående av tre større boliger, 140-220 kvm. Komposisjonen består av to enkle rektangulære volum med noen små subtraksjoner og addisjoner.

Husene ligger oppå et naturlig platå i landskapet og bygningene er organisert slik at de danner et intimt felles inngangstun, mens oppholdsareal og private uteplasser er plassert slik at de ligger eksponert mot den spektakulære utsikten fra tomta.

Prosjektet realiseres i 2019-2020.

Mali Furunes veg 2 SALG2.jpg