kunngjøringer

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljregulering for Flatøyveien 136 og deler av 109/1, Kristiansund kommune